Het Waterkantkoor “De Compagnons Vrouwlu” in Oosterwolde is opgericht op 19 januari 2001. *

Het koor bestaat uit 32 zangeressen en wordt begeleid door drie accordeons en een dwarsfluit. Het geheel staat onder leiding van Martin van den Hurk.

Vanaf de oprichting zingen de dames nog steeds met veel enthousiasme. Wij treden regelmatig op in de omgeving maar ook op festivals in het land.

Elke donderdagmiddag wordt gerepeteerd op de bestaande liedjes maar ook nieuwe liedjes worden ingestudeerd.

*De naam van het koor is ontleend aan de vaart die voor een deel door Oosterwolde stroomt: De Opsterlandse Compagnonsvaart.Dit kanaal is in 1830 uitgegraven en werd gebruikt om turf te vervoeren. De beroepsvaart is verdwenen maar de pleziervaart profiteert er nu van.